• in Basketball
  • in People performance

Topvorm Flow en levenskunst

Topvorm Flow en levenskunst

Topvorm

Iedere atleet ( persoon) weet wat in vorm zijn betekent en welk effect een goede of slechte vorm heeft op zijn prestatieniveau. Vorm heeft afhankelijk van de betreffende sport , te maken met de juiste houding, vlekkeloze uitvoering, snelheid, doeltreffendheid, of bewegingsefficiency. Bij een totale training heeft vorm evenzeer betrekking op het mentale als het fysieke aspect.

Goede mentale vorm wil zeggen het loslaten van gedachten wanneer deze zich aandienen, en je aandacht richten op je bewegingen. Dit betekent alle zelfkritiek, angst, woede, en bekommernis laten varen.

Goede fysieke vorm wil zeggen op de meeste efficiënte wijze samenvloeien met en gebruik maken van de wetten der natuur. Dit betekent:

  • In Harmonie zijn met de zwaartekracht, of je nu beweegt of stilstaat, meegaan met de krachten der natuur.
  • Geen onnodige spanning, Het gemak dient de mens
  • Coördinatievermogen, de linkerhand moet weten wat de rechterhand doet.
  • Bewustzijn van je energieën en daar gebruik van maken.
  • Timing en reactievermogen, op het juiste moment op de juiste plaats zijn.

Flow

Flow beschrijft de natuurlijke harmonie van lichaam, geest en emoties

  • Wanneer de geest vrij van innerlijke afleiding, pure concentratie op het huidige moment is.
  • Wanneer de emoties, vrij van blokkerende spanning, zich manifesteren als zuivere motivatie.
  • Wanneer het lichaam, totaal ontspannen en levenskrachtig, sensitief is en openstaat voor het leven.

Wanneer er een dergelijke harmonieuze relatie tussen deze drie centra bestaat ‘klikt’ er iets; dat is Flow. Het is een bewustzijnsstaat die de atleet, de musicus, iedere kunstenaar keer op keer binnentreedt. Flow is dynamische meditatie, het is de eigenlijke reden waarom we zo van sport genieten. Sporters zijn net als kunstenaars Flow zoekers, omdat deze bewustzijnsstaat een soort tijdelijke vakantie vormt. Flow is de ervaring van eenheid het vormt het wezen van de sport.

Levenskunst

Je leven is iets wat je creëert, van ogenblik tot ogenblik. In uiteindelijke zin ben je zelf verantwoordelijk voor waar je bent, met wie je bent, en wat je doet. Je kunt iets moois van je leven maken gelijk een schilderij, een beeldhouwwerk of een mooie foto of je kunt je leven vergooien. Je hebt de mogelijkheid en de capaciteiten om er een waardevol leven van te maken.

Meer artikels

Alle artikels