• in Basketball

Het belang van deep practice voor het ervaren van de Flow

Het belang van deep practice  voor het ervaren van de Flow

Deep Learning – Deep Practice

Deep learning = begrijpend leren , Deep practice= begrijpend trainen om zo beter verbanden te kunnen leggen hoe bewegingen tot stand komen.
Leren voelen van een beweging en de waarom begrijpen zorgt voor de versnelling van het leerproces .

Aanleren van duurzame principes

Basketbal is het aanvallen van de vrije ruimtes zowel zonder bal als met bal. Door duurzame principes te begrijpen en aan te leren komen de bewegingen tot stand in trainingen en later ook in wedstrijden. Het helpt de speler ook om de bewegingen die worden uitgevoerd in wedstrijden door voorbeeld spelers zoals Stephen curry, Sergio Rodriguez, klay Thompson , en ……. sneller te herkennen zodat zij deze later ook zelf kunnen toepassen.

Bewust voelen van ritme en controle

Spelers bewust maken van het voelen van een ritme bij zichzelf om zo later het ritme van de wedstrijd te Controleren en te bepalen hoort bij Deep practice .Het focussen op een ritme kan het aanleren van een beweging doen versnellen.

Om het ritme van een beweging te voelen moet je luisteren naar je lichaam het vraagt lichaamsbewustzijn! Lichaamsbewustzijn zorgt ervoor dat je kunt omschakelen van controle naar snelheid naar versnellen en van versnellen naar snelheid naar controle zodat we de ingezette beweging tot een goed eind kunnen brengen.

Energie

Een shot op afstand dat binnen valt of een gemaakte lay-up gaat altijd gepaard met de opbouw van de juiste energie. Deep practice is gaan naar het voelen van deze energie en oefenen om deze energie ten alle tijden te kunnen ophalen.
Aandacht besteden aan het vergroten van deze energiestroom vraagt bewustzijnswerken .

Flow

Een speler die zijn eigen ritme kan afstemmen met de juiste controle/snelheid aangestuurd door een perfecte energiestroom ervaart de Flow! Enkele mooie voorbeelden hiervan zijn Stephen Curry van de Golden State Warriors en Jaycee Carroll van Real Madrid.

Meer artikels

Alle artikels