• in Basketball

Het belang van 'Deep Practice' voor het ervaren van de flow

Het belang van 'Deep Practice' voor het ervaren van de flow

Deep Learning – Deep Practice

'Deep Learning' staat gelijk aan begrijpend leren. 'Deep Practice' aan begrijpend trainen om zo beter verbanden te kunnen leggen hoe bewegingen tot stand komen.
Leren voelen van een beweging en de waarom begrijpen zorgt voor de versnelling van het leerproces.

Aanleren van duurzame principes

Basketbal is het aanvallen van de vrije ruimtes zowel zonder als met bal. Door duurzame principes te begrijpen en aan te leren komen de bewegingen tot stand in trainingen en later ook in wedstrijden. Het helpt de speler ook om de bewegingen sneller te herkennen en zelf toe te passen.

Bewust voelen van ritme en controle

Spelers bewust maken van het voelen van een ritme bij zichzelf om zo later het ritme van de wedstrijd te controleren en te bepalen hoort bij 'Deep Practice'. Het focussen op een ritme kan het aanleren van een beweging doen versnellen.

Om het ritme van een beweging te voelen moet je leren luisteren naar je lichaam. Deze lichaamsbewustzijn zorgt ervoor dat je kan omschakelen van controle naar snelheid, en vanuit deze snelheid opnieuw versnellen.

Energie

Een succesvol afstandsschot of lay-up gaat altijd gepaard met de opbouw van de juiste energie. 'Deep Practice' staat gelijk aan het voelen van deze energie en het oefenen om deze energie ten alle tijden te kunnen ophalen.
Aandacht besteden aan het vergroten van deze energiestroom vraagt bewustzijnswerk.

Flow

Een speler die zijn eigen ritme kan afstemmen met de juiste controle/snelheid aangestuurd door een perfecte energiestroom ervaart de Flow! Enkele mooie voorbeelden hiervan zijn Stephen Curry en Sergio Rodriguez

Meer artikels

Alle artikels