• in Basketball

De jeugd is de toekomst van morgen.

De jeugd is de toekomst van morgen.

Kijk in de toekomst.

Wanneer we jonge kinderen zien trainen of wedstrijdjes spelen dan kunnen we best kijken naar de toekomst. Hoe zien we spelertje x spelen binnen dit en 6 jaar ongeacht het niveau en zonder te beoordelen wat goed of fout is! Waar liggen zijn sterke punten en waar de werkpunten? Plezier komt altijd op de eerste plaats in de sport, zonder plezier zal er nooit succes zijn! Basketbal is meer dan een sport, het is een sport waar kinderen leren tegen de tijd en tegen een tegenstander op een klein afgebakend terrein de juiste beslissingen te nemen. Een jeugdploeg /basketbalclub of eender welke sportorganisatie is op de eerste plaats een school van het leven!

Het plezier in een kinderspeeltuin

Een kinderspeeltuin, een basketbalveld vol uitdagingen. Veel kleine wedstrijdjes, dribbelcircuitjes en veel anderen leuke dingen. Kinderen trainen op een positieve manier door middel van creatieve doelgerichte oefeningen zodat ze veel plezier hebben en veel leren.

Sterke punten verbeteren

Werken aan de sterke punten vergroot het zelfvertrouwen! Zelfvertrouwen zorgt voor verbetering van prestaties en succeservaring .Succeservaring zorgt ervoor dat ze iets graag doen! En iets graag doen is de basis van succes. Succesbeleving mag niet alleen bestaan uit scoren maar ook uit iets nieuw kunnen, goed samenwerken of het doorzetten en niet opgeven!

Zorgvuldig uitdelen van complimenten

Wij zijn voorstander van het uitdelen van complimenten, enkel als het zorgvuldig gebeurt ! Door te zeggen je bent een talent, hierdoor leert het kind niet om de juiste dingen te doen om beter te worden! Door kinderen complimenten te geven over hun gedrag, inzet en de vooruitgang die ze maken, leren ze dat zijzelf invloed hebben op hun spel en door veel te oefenen hun prestaties kunnen verbeteren . Hiermee ontwikkelen ze een Grow-mindset ! Kinderen leren hierdoor dat ze enkel en alleen door goed en hard te oefenen beter kunnen worden.

Meer artikels

Alle artikels