• in Basketball
  • in People performance

De essentie van leren door ervaring

De essentie van leren door ervaring

1. De essentie van leren door ervaring

We kunnen ons de vraag stellen wat het zou zijn geweest als de mens eerder zou kunnen praten dan dat hij kan lopen. Ongetwijfeld zouden we onze kinderen vertellen dat ze eerder hun gewicht van de linkervoet naar de rechtervoet moeten verplaatsen. We zouden een hoop tijd doorbrengen met het analyseren van de redenen waarom ze voor de zoveelste keer zijn gevallen. Zonder twijfel zouden velen van ons een negatief zelfbeeld hebben ontwikkeld over hun motorische vaardigheden en nog steeds over de eigen voeten blijven struikelen. In plaats daarvan hebben we leren wandelen en lopen uit ervaring als een natuurlijk proces, zoals kinderen zichzelf leren om in evenwicht te blijven op hun fiets. Het is een proces dat je volledige aandacht vraagt en het is leuk. Hoewel de gewenste resultaten niet onmiddellijk zichtbaar worden is het toch gemakkelijk.

Op een basketbalterrein, of eender welk andere sport zie je maar weinig voorbeelden van een natuurlijk proces. In plaats daarvan zie je een hoop instructies die zich tegen het natuurlijk proces keren. Er wordt soms heel hard gewerkt om vooruitgang te boeken in het proces zonder dat er plezier wordt aan beleefd. Iedere beweging wordt beoordeeld en iedere slechte uitvoering wordt geanalyseerd tot op de technische oorzaak van de fout. Dit kan leiden tot nog meer spanning van de spieren bij het uitvoeren van de volgende beweging.

Wanneer kleine kinderen leren wandelen of fietsen doorlopen ze zich niet het kwellend proces van zelfevaluatie en analyse. Ze hoeven zich niet in te spannen om te leren; ze doen het gewoon. Leren is zo natuurlijk voor kinderen dat ze het niet eens weten dat het gebeurt en tot de ervaring van de meeste volwassen hebben ze er ook veel plezier in.

De belangrijkste conclusie hieruit is dat we het beste iets kunnen leren wanneer we er veel plezier in hebben. En dat we veel meer vertrouwen moeten hebben in het natuurlijke leerproces.

2. Een kritische analyse van de doe- instructie

Bij Fysieke activiteiten is de doe instructie een opdracht van de ene persoon naar het lichaam van de andere persoon die geacht wordt te voldoen aan de persoon die de opdracht geeft. Een probleem dat zich voordoet bij doe instructies is dat van macht en autoriteit. De meesten van ons houden er niet van als hen wordt verteld wat ze moeten doen. Het zorgt voor twijfels omdat het bijna altijd ervaart wordt als een negatief gevoel. Zonder spier-kennis van de instructie zal de leerling ontdekken dat hij niet in staat is om te beantwoorden aan zijn verwachtingen of die van de leraar/coach. Daarom is het zo belangrijk om na te gaan of de instructie van een bepaalde beweging wel in de natuurlijke leervordering ligt van de leerling of de speler.

Nog veel te veel steunt het lesgeven in lichamelijke bewegingen of in trainingen op doe instructies. Leerlingen of spelers die geen andere instructievorm kennen nemen als vanzelfsprekend aan dat het zo goed is. Ze verbergen hun weerstand en bouwen onzekerheid op. Door met doe - instructies te werken als leerraar of coach leren we leerringen onbewust ook zo te denken. De gedachten gaan net naar dat wat fout gaat in de beweging en het denkproces is ingezet waardoor er verkramping ontstaat.

3. De bewustzijninstructie

Het is eerder een opdracht die gericht is op de aandacht van de leerling in plaats voor zijn lichaam. In plaats van: Kijk eens of je dit of dat kunt wordt het: Kijk eens of je kunt zien, voelen of horen wat er nu op deze plaats gebeurt. Bijvoorbeeld : Waar kijk je naar als je aan het dribbelen bent komt anders over dan dat je zegt kijk voor je en niet naar de bal. Of hoe voelen je ogen aan als je aan het dribbelen bent. Hierdoor richt je niet je aandacht op iets negatief maar op effectief de ogen van de leerling. Of anders gezegd hierdoor wordt geen ander gedrag verlangd maar simpel wel een verhoog bewustzijn van wat er gebeurt. De aandacht gaat naar het voelen wat er gebeurt en niet naar wat goed of fout is.

Bewustzijninstructies zijn radicaal anders dan doe-instructies, en dragen ertoe bij om de leerling in een heel ander gemoedsgesteldheid te brengen. Ze leiden tot een natuurlijke toestand van leren. Ze versterken het geloof van de leerling of speler in zijn eigen kunnen.

4. Voorbeelden voor het vertalen van doe-instructies in bewegingsinstructies.

Voorbeeld 1

Doe-instructie

Houd je hoofd tijdens het dribbelen recht op en kijk voor je. Het is noodzakelijk om voor je te kijken tijdens het dribbelen.

Bewustzijninstructie

Let op hoe jij je hoofd houdt tijdens het dribbelen en waar je naar kijkt.

Voorbeeld 2

Doe- instructie

Bij het nemen van je shot eindigen we met een polsslag , je vingers wijzen naar beneden en naar de ring.

Bewustzijninstructie

Hoe voelt je polsslag aan bij het nemen van het shot en waar naar toe wijzen je vingers.

Meer artikels

Alle artikels